حدود قیمت: از به

مقایسه لیست

املاک شهر

Company Agent در Smart Houses Inc.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse luctus ligula ac faucibus faucibus. Cras in nisi in turpis eleifend vehicula at at massa. Vivamus aliquet porttitor odio sed imperdiet.

مخاطب املاک شهر

برای اجاره
برای اجاره

Gorgeous villa bay view

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

املاک شهر

4 سال پیش

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

4 سال پیش

ویژه
برای فروش
570,000 تومان2,700 تومان/sq ft
برای فروش

Awesome family home

Miramonte Blvd

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

سرمایه گزاری

املاک شهر

4 سال پیش

570,000 تومان2,700 تومان/sq ft

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

سرمایه گزاری

4 سال پیش

ویژه
برای فروش
245,000 تومان1,800 تومان/sq ft
برای فروش

Ample apartment at last floor

S Central Ave

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

آپارتمان

املاک شهر

4 سال پیش

245,000 تومان1,800 تومان/sq ft

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

آپارتمان

4 سال پیش

برای اجاره
برای اجاره

luxury home ocean view

Stanford Ave

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

املاک شهر

4 سال پیش

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

4 سال پیش

برای فروش
990,000 تومان31,000 تومان/sq ft
برای فروش

Amazing villa bay front

S Ingleside Ave

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

املاک شهر

4 سال پیش

990,000 تومان31,000 تومان/sq ft

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

4 سال پیش

برای اجاره
25,000 تومان/mo
برای اجاره

Gorgeous villa

S Princeton Ave

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

املاک شهر

4 سال پیش

25,000 تومان/mo

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

4 سال پیش

ویژه
برای فروش
550,000 تومان2,300 تومان/sq ft
برای فروش

Comfortable family home

S Carpenter St

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

املاک شهر

4 سال پیش

550,000 تومان2,300 تومان/sq ft

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

4 سال پیش

ویژه
برای اجاره
16,000 تومان/mo
برای اجاره

Contemporary apartment

W 65th St

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

آپارتمان

املاک شهر

4 سال پیش

16,000 تومان/mo

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

آپارتمان

4 سال پیش

ویژه
برای فروش
876,000 تومان7,600 تومان/sq ft
برای فروش

Penthouse apartment

Quincy St, Brooklyn, NY, USA

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

آپارتمان

املاک شهر

4 سال پیش

876,000 تومان7,600 تومان/sq ft

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

آپارتمان

4 سال پیش

ویژه
برای اجاره
2,800 تومان/mo
برای اجاره

Relaxing apartment bay view

Water St, New York, NY, USA

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

املاک شهر

4 سال پیش

2,800 تومان/mo

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

4 سال پیش

برای فروش
456,000 تومان2,900 تومان/sq ft
برای فروش

Ample apartment at last floor

Nassau St, New York, NY, USA

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

آپارتمان

املاک شهر

4 سال پیش

456,000 تومان2,900 تومان/sq ft

تخت: 4حمام: 2متر: 1200

آپارتمان

4 سال پیش